Energy Healing - Brennan Healing Science Practitioner - Janka Gregorová

FAQ

shutterstock_142978834

 • Kolik léčení je třeba absolvovat a v jakých časových intervalech?
 • Jaký je průbeh léčení? 
 • Potřebuji se na léčení nějak připravit?
 • Co je to aura? Jaký je vliv léčení na auru?
 • Co jsou čakry?
 • Jsou léčení na dálku stejně efektivní jako osobní setkání?
 • Měl/a bych skončit s jinými typy léčení, když začnu s BHS terapií?

 • Kolik léčení je třeba absolvovat a v jakých časových intervalech?

Množství léčení, které by bylo dobré absolvovat, se odvíjí od problému, se kterým člověk přichází. Proto je to velmi individuální. Někdo může potřebovat jedno léčení a pro někoho je důležitá kontinuálnost léčení po dobu několika měsíců. Léčitel klienta nasměrovává, zrcadlí mu sebe samého, plně ho vnímá, poslouchá a podporuje ho v procesu léčení, pouze Vy sami však určujete, kolik setkání právě potřebujete. Osobně doporučuji alespoň 1-3 léčení, kde se buduje důvěrný vztah mezi terapeutem a klientem. Následně se sestaví plán, jak s léčením pokračovat, pričemž klient už vnímá změny a ví lépe, co může očekávat. Vždy vidím jako prospěšné absolvovat léčení kontinuálně za sebou v blocích, čímž se podpoří celý uzdravovací proces. Doporučuji absolvovat 5-10 léčení s týdenními rozestupy. Zintenzivňuje to léčivý proces, který jde takovou následností rychleji do hloubky, protože každá hodina přímo navazuje na úspěch předešlé. Člověk vidí přímo změny kvality svého života. Po takové intenzivní sérii léčení je dobré si dopřát nějaký čas na integraci.

 • Jaký je průbeh léčení? 

Během terapie si nejprve popovídáme o vašich potřebách. Pak si oblečený lehnete na masážní stůl a začneme čistit, odblokovávat, nabíjet a dávat do rovnováhy celý energetický systém. Po práci s energií zůstanete ležet na stole přibližně 5 minut. Hodinu ukončíme krátkým rozhovorem. Léčivý proces probíhá během léčení a po něm, kdy má Váš energetický systém prostor na zpracování a integraci tak, jak potřebuje.

 • Potřebuji se na léčení nějak připravit?

Před prvním léčením Vám pošlu e-mailem dotazník. Zde je dobré popsat svoji minulost a popsat Váš emocionální a fyzický stav a také akuální stav, na který můžeme navázat. Pro klienta je přínosné projít si sám důležité životní události, z nichž  krystalizuje hlavní téma pro léčení a vize do budoucna. Tyto informace nám pomáhají určit jasný záměr, abychom se věnovali tomu, co je v daný moment nejdůležitější.

 • Co je to aura/energetické pole? Jaký je vliv léčení na auru?

Aura je energetické pole, které obklopuje a zároveň prolíná tělo. Velmi úzce souvisí se zdravím. Když člověk onemocní, dojde k tomu proto, že normální fungování pole bylo narušeno. Energetická léčení dostávají pole opět do rovnovážneho stavu, nabíjejí ho a opravují.

Čím jsou lidé vědomější, tím častěji se stává, že začnou vnímat realitu, která je za hranicemi normální míry každodenního vnímání. Tehdy začneme chtít od svého života více. Aura zahrnuje otisky naší minulosti a náš potenciál pro budoucí osobní a sprirituální vývoj.

Při léčení pracuji ve 4 Dimenzích energetického pole – Fyzické tělo, Aurické tělo, Harická dimenze, Esenciální dimenze (Core star) .

Fyzická Dimenze je naše fyzické tělo. Naše fyzické tělo je manifestací toho, jak funguje náš energetický tok a jak  jsme na tom v ostatních dimenzích (Hara, Aura, Esence).

Aurická Dimenze je úroveň, kde se pracuje s čakrami. Při léčeních pracuji především na 7 úrovních aurického pole, které jsou úzce propojené se 7 hlavními čakrami. Každá úroveň má jinou vibraci, hustotu, barvu a strukturu (strukturované světelné spojení, nestrukturované energetické oblaky).

Harická Dimenze je úroveň našich záměrů a účelu našeho života. Existuje na hlubší úrovni než fyzické a aurické tělo a souvisí s našim životním úkolem a úkolem naší duše.

Esenciální Dimenze (Core Star) existuje na nejhlubší úrovni našeho bytí a je spojena s naší božskou esencí. Přes Core Star se napojujeme na naše jedinečné vnitřní kvality.

V našem poli jsou často různá poškození, nerovnováha, stagnující energie. Většinou je to na základě nezpracovaného traumatu, které se drží v poli a brání přirozené vitalitě, která se, takto pozměněna, časem může změnit na nemoc. Když je naše pole nabité a zdravé, cítíme se dobře, jsme tvořiví a spokojení. Tehdy je náš energetický systém s námi v souladu, vibruje a proudí, kam potřebuje. Naše touhy se manifestují s lehkostí a navzdory různým životním výzvám se cítíme bezpečně uzemnění a v harmonii se svým životem.

 • Co jsou čakry?

Čakry jsou transformátory energie. Vypadají jako vodní energetické víry a na základě otáčení vtahují do sebe energii. Poté, co je energie vtažena do těla, proudí podél energetických linií ve vašem poli a vyživuje energetické a fyzické tělo. Kdykoli je pole roztržené, orgány nedostanou energii, kterou potřebují, zeslábnou, a tak nakonec uvolní cestu infekci nebo jiným tělesným problémům. Takto to funguje i v emocionálním, mentálním a spirituálním ohledu. Čakry tedy přijímají a vysílají energii kolem nás a  vyživují nás.

Čakry existují v Aurické Dimenzii. Hlavních čaker, se kterými především pracuji, je 7. Jsou umístěné: na temeni hlavy (7), uprostřed čela (6), na krku (5), mezi prsy v úrovni srdce (4), v úrovni solarního plexu těsně pod žebry (3), v podbřišku (2) a mezi nohama (1). Tyto čakry jsou rozmístěné v místech centrálního energetického toku, který proudí podél páteře. Vedle hlavních čaker existuje množství menších čaker rozmístěných po celém těle. Například čakry orgánů, kostí, dlaní, čakry na chodidlech a energetické čakry mimo fyzické tělo. Ke každé z hlavních čaker přísluší endokrinní žláza oblasti, ve které se čakra nachází. Taktéž existuje přímá souvislost čaker s emocionálním a fyziologickým aspektem. Každá čakra má jedinečnou frekvenci a je proto aktivovaná jiným způsobem.

Nejvyšší frekvenci z hlavních 7 čaker mají 7., 6. a 5. čakra. Tyto čakry jsou především spojené s naší spiritualitou. Nižší frekvence jsou v 1., 2. a 3. čakře, které jsou spojené především s fyzickým bytím. Srdce a 4. čakra je mostem mezi spirituálními a fyzickými čakrami. Každá čakra má konkrétní barvu a zvukovou frekvenci. Více o čakrách jednotlivě najdete na Blogu.

 • Jsou léčení na dálku stejně efektivní jako osobní setkání? Jak léčení na dálku fungují?

Pro většinu lidí jsou léčení na dálku stejně efektivní jako osobní terapie. Před léčením zašlu klientovi formulář, kde jsou otázky na fyzické zdraví, emocionální, psychologický a spirituální stav. Tyto informace mi následně pomáhají zefektivnit léčbu. Na začátku sezení si nejprve s klientem popovídám po Skypu nebo po telefonu. Během léčení se napojím na Vaše energetické pole a konkrétně směřuji energii, kam je potřeba, tak, jako při osobním setkání. Po léčení si s klientem ráda opět popovídám po Skypu, po telefonu nebo e-mailem, kde prodiskutujeme, co se dělo během léčení, zodpovím klientovy dotazy a objasníme si další kroky v léčbě.

Léčení je spojením specifické práce s energetickými vibracemi, záměrem a napojením se na esenci. Souhrn a efektivita těchto elementů není závislá na vzdálenosti.

Protože fyzická realita je složena z vibrace a frekvence, fyzici prokázali, že částice nejen může být najednou na více místech, ale že tyto částice mohou mezi sebou komunikovat. Takto funguje energetické léčení na dálku.

Energetická léčení jsou velmi přínosná v situacích jako např. operace, během které klient potřebuje energetickou podporu. Rovněž v pooperačních stavech, kdy není možné přijít na léčení osobně.  Mnoho lidí upřednostňuje léčení na dálku, protože se ve svém domácím prostředí cítí pohodlně a bezpečně a po léčení mohou odpočívat, jak dlouho potřebují. Také je to výborná možnost pro lidi z jiných částí světa, kteří nemohou přijít osobně.

 • Měl/a bych skončit s jinými typy léčení, když začnu s BHS terapií?

Ne. Práce s energií se doplňuje s jinými léčebnými technikami, ať už moderní medicíny či jiných forem léčby. Jako Brennan terapeutka nediagnostikuji choroby a nepředpisuji léky, proto je důležité konzultovat změny ve Vašem léčebném plánu s Vaším současným lékařem (například vysazení/změna léků, změna postupu léčby).